Main Registration

Login

Welcome Guest | RSSWednesday, 2019-12-11, 6:56 AM
Menu du site

Tag Board

Our poll
sitenin orani nasil
Total of answers: 12

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Main » 2012 » March » 10 » Kürtler 'Kolektif Akılla' yürüyecek…
8:12 PM
Kürtler 'Kolektif Akılla' yürüyecek…

Kürtler 'Kolektif Akılla' yürüyecek…
10 Mart 2012 Cumartesi

Kürtler 'Kolektif Akılla' yürüyecek…

Kolektif Akılla Birlik Toplantısı, 9 Mart günü Diyarbakır Dedeman Otelinde 51 Kürt aydın ve siyasetçisinin katılımıyla yapıldı.

Kolektif Akılla Birlik Toplantısı, 9 Mart günü Diyarbakır Dedeman Otelinde 51 Kürt aydın ve siyasetçisinin katılımıyla yapıldı. Toplantı sonuçlarını bugün Diyarbakır Gazeteciler Cemiyetinde yapılan basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayan toplantı katılımcıları, önümüzdeki sürede oluşturulacak heyet ile başta Kürdistan Konferansı olmak üzere birçok çalışmayı birlikte gerçekleştirmek ve Kürtler arası diyalogun düzenli yürümesi, Kürt sorununun adil, demokratik ve barışçıl çözümü için mücadele edeceklerini bildirdi.

35810

Basın toplantısında metin Diyarbakır Bağımsız milletvekili Leyla Zana tarafından okundu. Toplantıya Zana’nın yanı sıra Ortak Akıl grubu olarak DTK Eş Başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk, BDP Eş Başkanı Gültan kışanak, HAK PAR Genel Başkan yardımcısı Hasan Dağtekin, ÖSP Genel Başkanı Sinan Çiftyürek, KADEP Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Baksi, Dicle Fırat Diyalog Grubu sözcüsü Muhyettin Batmanlı, Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban katıldı. Toplantıda Ortak Akıl Toplantısı katılımcıları da hazır bulundu. Toplantı sonrasında açıklanan metinde şu görüşlere yer verildi:

"Kürdistani siyaset yürüten pek çok siyasi parti, oluşum ve şahsiyetler olarak 9 Mart 2012’de Diyarbakır’da düzenlediğimiz "Ortak Akılla Birlik” toplantısında; Ortadoğu’da Kürtleri bekleyen riskler ve avantajlar, birlikte mücadelenin temel ilkeleri, yeni anayasa, Kürtler ve ulusal konferans konularının istişare edildiği ve istişareler sonrasında mutabakatla hazırladığımız ortak duruş deklerasyonunu kamuoyu ile paylaşmayı tarihi bir görev olarak görüyoruz.

Her şeyden önce ifade etmek isteriz ki Kürt ulusal sorunu, Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamaması sorunudur. Kürdistan coğrafyasında son doksan yıldır hakim olan tüm iktidarlar, bugünkü iktidar da dahil olmak üzere Kürtleri bir halk olarak görmemiş ve henüz görmemektedir. Bizler açısından Kürt ve Kürdistan sorunu, Kürdistan coğrafyasında Kürtlere idari-siyasi statü verilmeden çözülemez. Adalet, özgürlük, birlikte yaşam ve onurlu barış, bu talebin gerçekleşmesiyle ancak mümkün olacaktır.

Dünyadaki değişime paralel olarak Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler baskı altındaki halklar açısından önemli fırsatlar ortaya çıkarmıştır. Güney Kürdistan'da elde edilen statü bu fırsatlardan ilk halkayı oluşturmaktadır. Tarihin geriye döndürülemez akışı içinde seyreden gelişmeler, dikta rejimlerinin, baskı rejimlerinin ret ve inkar politikalarının artık sonuç doğurmayacağını göstermektedir. Nüfusu 40 milyonu aşan kadim bir halka siyasal statüden yoksun yaşamayı zorla ve baskı yoluyla dayatmak, günümüz dünyasında artık mümkün değildir. Unutulmamalıdır ki, Kürtlerin tüm siyasal hakları tanınmadan, başta Kürtleri baskı altında tutan devletlerde olmak üzere Ortadoğu coğrafyasında kalıcı bir barış tesis edilemez.

Özellikle yanı başımızdaki Suriye’de meydana gelen gelişmeler Kürtler bakımından yeni olanakları içermektedir. Katılımcılar olarak, Suriye’de yaşayan Kürt halkının söz konusu olanakları ulusal demokratik gelişme yönünde başarılı bir biçimde sonuçlandırmasını Güney Batı Kürdistan’daki Kürt politik güçlerin ortak hareket etmesine bağlı olduğunu belirtir, Güney Batı Kürdistanlı güçlerin birlik çabalarını destekler, onların özgürlüğünü kendi özgürlüğümüz, onların acısını kendi acımız olarak gördüğümüzü tüm dünyaya deklere ederiz.

Bu minvalde, geleneksel Türk dış politikasının Kürt karşıtı politikalarının bir devamı olarak AKP hükümetinin, Suriye Kürtlerinin statüye kavuşmasını önleyici bir politika geliştirmesini kabul etmeyeceğimizi ve bunu Kürtlere karşı düşmanlık olarak tanımlayacağımızı, bilinmesini isteriz.

Kürdistan’da yaşayan tüm halklar, görüş, inanç, siyaset ve şahsiyetler, kadim Kürdistan halkının zenginliğidir. Farklı fikirlere sahip siyasi parti, grup, oluşum ve şahsiyetlerin varlığı birlik önünde engel değil, tam tersine çoğulcu demokratik toplumsal yapımızın bir gereği ve olmazsa olmazıdır.

35811

Bu çerçevede; Kürdistan coğrafyasında siyaset yapan her siyasi parti, grup, oluşum, inanç ve şahsiyetin biri birinin varlığını tanıdığını; biri birine yönelik kullanacağı dilin ise karşılıklı tanıma, saygı ve yapıcı eleştiri temelinde olması gerektiğini belirtiriz. Kürt halkının özgürlük, eşitlik ve demokrasi davasına zarar verecek tarzda biri birini karalayan, halkın moral değerlerini kıran bir dil ve üslup kim tarafından kullanılırsa kullanılsın, tasvip edilmeyecektir.

Kürdistan’da siyasi nedenlerden dolayı cezaevinde bulunan Kürt halkının hiçbir evladının cezaevinde çürümesine razı olmadığımızı, olmayacağımızı, cezaevinde siyasi nedenlerle tek bir Kürt kaldığı müddetçe kendimizi özgür görmeyeceğimizi deklere ederiz. Bu kapsamda Kürtlere dönük baskı ve tutuklama politikalarına karşı olduğumuzu ve ortak tutum alacağımızı ifade etmek isteriz.

Türkiye ve dünya kamuoyuna yüksek sesle ifade etmek isteriz ki, Kürt halkı eskisi gibi örgütsüz bir halk değildir. Kürtleri kendi aralarında çatıştırarak, zenginlik olan farklılıklarını kullanarak bölmeyi amaçlayan tüm çabalar, beyhudedir.

Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında Kürt siyasi partilerimiz, grup, oluşum ve şahsiyetlerimiz diplomatik çalışmalar yürütürken birliğe hizmet edecek tarzda bir dil ve tutum içinde olmalıdır.

En kısa zamanda siyasi partilerimiz ile Kürdistan'daki grup, oluşum ve inançların temsilcilerinden oluşacak bir heyet, ulusal birlik ve bu birliğin esasını oluşturacak mekanizmaları oluşturmak için çalışmaya başlayacaktır.

Kürt halkının sevinç ve acıda ortaklığı, aynı zamanda Kürt siyasetlerinin de sevinç ve tasada ortaklığını gerektirmektedir. Birlik, teklik değildir. Ulusal ittifak farklı oluşum ve fikirlerin bir arada, ortak paydalarda, ortak çaba göstermesidir. Bu minvalde yeni anayasanın oluşum sürecinde ortak mücadele başlattığımızı ve dört maddelik talebin anayasada yer alması için milyonlarca imza toplamayı hedeflediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Kürdistan’da adalet, özgürlük, statü ve onurlu barışa ulaşmak için Kürdistan Konferansı’nın olabilecek en kısa zamanda gerçekleştirilmesi amacıyla çabalarımız hızlanarak devam edecektir.

Bu toplantı vesilesiyle Kürdistan davasında yaşamını yitiren ve halen bedel ödemeye devam eden tüm şahsiyet ve değerlerimizi saygıyla sahiplendiğimizi, bir kez daha belirtir; halkımızın istikbali, barışı, ekonomik ve sosyal kalkınmasının birlikte mücadeleden geçtiğine olan inancımızla Newroz Bayramı’nı kutlar; Newroz'un birliğe ve özgürlüğe vesile olmasını dileriz.”

Kolektif Akılla Ortak Akıl toplantısı katılımcıları

1-   Adem AVCIKIRAN, Aydın
2-   Ahmet  KAN, Dil Bilimci
3-   Ahmet TÜRK, DTK Eş Başkanı
4-   Altan TAN, Milletvekili
5-   Aysel TUĞLUK, DTK Eş Başkanı
6-   Aziz  Mahmut AK, ÖSP Genel Başkan Yardımcısı
7-   Bayram BOZYEL, HAK-PAR Genel Başkanı
8-   Cebbar LEYGARA, DTK Daimi Meclis Üyesi
9-   Ebubekir SAYDAM, Aydın
10- Ekrem BİLEK, Aydın
11- Fehim IŞIK, Aydın
12- Feridun ÇELİK, DTK Daimi Meclis Üyesi
13- Feridun YAZAR, Aydın
14- Fethi GÜMÜŞ, Aydın
15- Filiz BEDİRHANOĞLU, İş Kadını
16- Fuat ÖNEN, Aydın
17- Gafur TÜRKAY, Aydın
18- Gültan KIŞANAK, BDP Eş Genel Başkanı
19- Halim İPEK, TDŞK
20- Hasan DAĞTEKİN, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı
21- İmam TAŞÇIER, TDŞK
22- İrfan AÇIKGÖZ, Akademisyen, Aydın
23- Kazım BUDAK, Aydın
24- Kemal PARLAK, Aydın
25- Leyla ZANA, Milletvekili
26- Lütfü BAKSİ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı
27- M. Emin EREN, Aydın
28- Mehmet VURAL, Aydın
29- Meral Danış BEŞTAŞ, BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı
30- Muhyettin BATMANLI, Dicle Fırat Diyalog Grubu
31- Nadir YEKTAŞ, KADEP Genel Başkan Yardımcısı
32- Necdet İPEKYÜZ, Aydın
33- Nevin İL, İş Kadını
34- Osman BAYDEMİR, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
35- Raif ÇİÇEK, Nibuhar Derneği
36- Ramazan MORAY, Çıra Kültür Derneği
37- Sabahattin  KORKMAZ, Aydın
38- Sait AYDOĞMUŞ, Aydın
39- Sedat YURTTAŞ, Aydın
40- Selahattin ÇOBAN, Aydın
41- Selahattin DEMİRTAŞ, BDP Eş Genel Başkanı
42- Selim SADAK, Siirt Belediye Başkanı
43- Sertaç BUCAK, Aydın
44- Sıtkı ZİLAN, Aydın
45- Sinan ÇİFTYÜREK, ÖSP Genel Başkanı
46- Şah İsmail BEDİRHANOĞLU, GÜNSİAD Başkanı
47- Şemsettin KOÇ, Tabipler Odası Başkanı
48- Şerafettin ELÇİ, KADEP Genel Başkanı
49- Tülay ÖZDEMİR, DTK Daimi Meclis Üyesi
50- Ümit TEKTAŞ, HAK-PAR Genel Başkan Yardımcısı
51- Yakup GABRİEL, Aydın

Views: 919 | Added by: volongoto | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Search

Calendar
«  March 2012  »
SuMoTuWeThFrSa
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Entries archive

Site friends
 • bedava site yapimi

 • AGAHI
  Newroz Piroz Bè
  Tavsançali.ucoz.com
  Panoya Agahi
  Céjna Qurbanè Piroz Bé  Tavsançali.ucoz.com
  Copyright MyCorp © 2019