Main Registration

Login

Welcome Guest | RSSSaturday, 2019-11-16, 3:06 AM
Menu du site

Tag Board

Our poll
sitenin orani nasil
Total of answers: 12

Statistics

Total online: 1
Guests: 1
Users: 0

Main » 2016 » February » 27 » CUHİ BARZANİLER -3-
8:45 PM
CUHİ BARZANİLER -3-

Emin Zerban

CUHİ BARZANİLER -3-   15 Eylül 2015         Bir önceki yazıda Barzanilerin göç hikayelerini, neden, nasıl ve niçin Müslüman ve Kürtlüğü kabul ettiklerini, Kürtlerle ilk ilişkilenmelerini, Kürt aşiret, ağa, şeyh, beylerine karşı verdikleri savaşı açmaya çalıştık. Bu yazıda ise Molla Mustafa Barzani’nin güney Kürdistan da Yahudi bir devlet kurmak için yaptıklarını açmaya çalışacağız. Detaylara girmeden ortaya çıkan verileri, belgeleri özet halinde vereceğim. Bugünkü dönme Barzanilerin Kürdistan da güç olmalarını, dünyadaki Yahudilerle ve özellikle İsrail’le ilişkileri sağlayan baba Barzani’dir. Baba Barzani anlaşılmadan Mesut ve Neçirvan anlaşılamaz. Güney Kürdistan’ın nasıl bir devlet olduğunu, kime, niye ve nasıl hizmet ettiğini anlamak mümkün olamaz. Dolayısıyla Kürtlerin bugün yaşadıkları, yüz-yüze kaldıkları soykırım politikaları da anlaşılamaz. Dönme Barzanilerin 1920-1950 yılları arasında dünyadaki Yahudilerle ilişkileri sıfır noktasındadır. Kürdistan’da ki Yahudi Barzanilerin yönlerini Kudüs’e vermeleri, sayısal anlamda dönme Barzani’leri zayıflatmıştır. Siyasal emellerinde bir kırılmaya yol açmıştır. Dönmelerin Kürdistan üzerinde kurdukları gelecek hayali ciddi bir riskle karşı karşıya kalmıştır. Bundan dolayı dönmeler daha fazla Kürtlüğe sarılmak zorunda kalmışlardır. Sınırlı sayıda kalan dönme Barzaniler, bundan dolayı Müslüman yoksul Kürtlere daha fazla muhtaç hale gelmişlerdir. Yahudilerin kendilerini yalnız bıraktığı psikolojisiyle o güne değin hiç taviz vermedikleri gelenek-görenek-kültürlerinden ciddi bir esnemeye gitmişlerdir. Daha fazla Kürtleşme ve Müslümanlaşmaya ağırlık vermiştir. Bu politikayla Güney Kürdistan’daki yoksul Kürtleri cemaat adı altında kendi etrafında toplamış, Kürtler içinde başat bir güç haline gelmiştir. Güneyin sınırlarını da aşarak dört parça Kürdistan da belirleyici bir konum yakalamıştır. M.M. Barzani, Güney Kürdistan’daki Kürt ileri-gelenlerini, aşiret önderlerini etkisizleştirme yoluyla tasfiye etmiştir. Bu yolla başat güç haline gelmiştir. Mahabat Kürt cumhuriyetinin tasfiyesi ve Qazi Muhammedîn idamında belirleyici bir rol oynaması yetmezmiş gibi, Qazi Muhammedi hain-teslimiyetçi de ilen etmiştir. Baba Barzani’nin mirasını devir alan oğul-Mesut Barzani de aynı geleneği, Kürtleri tasfiye politikasını sürdürmüştür. Doğu ve Kuzey Kürdistan’daki Kürt özgürlük hareketlerinin tasfiyesinde, Dr. Şıwan’lar, Dr. Qasımlo gibi Kürt özgürlük hareketlerinin ve önderlerinin katledilişinde ve tasfiyesinde bizzat oğul Barzani rol oynamıştır. Ayrıca KDP içindeki dürüst, yurtsever, devrimci kişiliklerin hunharca tasfiyesinin haddi-hesabı yoktur. 1940’ların sonunda İsrail devletinin kurulması ve BM’ce tanınmasıyla dönmeler-yani Molla Mustafa Barzani için yeni bir umut ışığı doğmuş oldu. Molla Mustafa Barzani tarikatın başına geçtikten sonra, ilk icraatlarından biri, Kudüs’e giden, aşiret mensupları-akrabalarıyla tekrardan ilişkiye geçmesi oldu. 1950’lere kadar ilişkileri sadece akrabalık düzeyindeydi. Yahudilerden ciddi bir destek alamıyordu. Diğer Yahudilerle ciddi bir ilişkisi yoktu. İsrail devletinin kuruluşundan itibaren ilişkileri resmi bir düzeye taşındı. Molla Mustafa Barzani’nin İsrail’e bilinen ilk resmi ziyareti 1950-51 yılları arasına denk gelmektedir. Bu ziyaret akrabalık ilişkileri üzerinden sağlanmıştır. Haham David Gabay ve Dayan aileleri köprü rolünü oynamışlardır. Gabay ve Dayan aileleri Barzani’nin akrabası ve yakın aile dostudurlar. M.M. Barzani bu ilk ziyaretten sonra periyodik bir şekilde İsrail’e resmi ziyaretler düzenlemiştir. Ortalama iki yılda bir, bir ziyaret gerçekleştirdiği bilinmektedir. M.M. Barzani ölene kadar en az İsrail’i on iki kez ziyaret gerçekleştirmiştir. Bu ziyaretlerin her seferinde Başbakan, Savunma bakanı, genelkurmay başkanı ve MOSAD şefleriyle uzun uzadıya görüşmeler yaptığı bilinmektedir. Aynı şekilde bir çok İsrailli bakan ve MOSAD şefi, M.M. Barzani’yi sayısız kez karargahında ziyaret etmişlerdir. Baba Barzani ölene kadar İsraillin orta-doğudaki ileri bir karakolu gibi iş yaptı, çalıştı, savaştı. Barzani İsrail görüşmelerinde Irak’a karşı nasıl savaşılacağı, savaşın strateji ve taktikleri, cephane ve lojistik ihtiyaçlarının temini, peşmergelerin eğitimi ve donatımı, ortak bir şekilde savaşma gibi konularda yürütülen tartışmalar, alınan kararlar ve bu kararların uygulanması kısmi bir şekilde deşifre olmuş durumdadır. Barzani, İsrail ziyaretlerine hiçbir zaman eli boş gitmemiştir. Her ziyaretinde İsrailli yetkililere çeşitli hediyeler götürmüştür. Kürt hançeri, altın kolyeler vb. şeyler götürdüğü belgeleriyle açığa çıkmış durumda. 1955 yılından itibaren İsrailli subaylar ve MOSAD elemanları Barzani’ye askeri ve siyasi danışmanlık yapmaya başladılar. Bunlar KDP’nin en üst karar organlarında yer alıyorlardı. İsrail ile düzenli bir şekilde telsiz bağlantısı içindeydiler. KDP’nin eylemlerini organize ediyorlardı. KDP’nin aracılığıyla Irak içinde istihbarat ve sabotaj faaliyetlerini yürütüyorlardı. 1960’tan itibaren İsrail devleti bütçesinden resmi bir şekilde M.M. Barzani’ye pay ayırmaya başladı. Ayda ortalama 50 bin dolar para Barzanilere gönderildi. Bu düzenli maaşın dışında İsrail, birçok şirket adına Barzanilere finansman sağlıyordu. Ekstra ödemelerin hesabı tutulmamıştır. Barzani’nin bütün silah ve cephane ihtiyaçları MOSAD tarafından karşılanmaya başlandı. Baba Barzani ve İsrail devleti ortaklaşa bir şekilde Irak devletine ve ordusuna karşı sayısız operasyon gerçekleştirdiler. Askeri eylem ve operasyonların içinde en dikkat çeken olaylardan bir 1966′da Irak Hava Kuvvetlerine ait bir MIG-21 uçağının Irak’tan çalınması ve İsrail’e indirilmesi operasyonudur. Bu operasyonu Barzani ve MOSAD ortaklaşa gerçekleştirmişlerdir. Ortaklaşa yaptıkları diğer etkili bir operasyonda, İsraillin 1969 yılında Kerkük petrol rafinelerine yönelin yaptığı saldırıdır. Rafinerin planlarını ve istihbaratını sağlayan Barzani’dir. “Barzani-MOSAD işbirliğiyle Kerkük rafinerileri bombalanıyor ve çalışamaz hale getiriliyor.” Baba Barzani’nin ömrü buyunca hem Kürt aşiretlerine karşı ve hem de ırak devletine karşı yürüttüğü bütün savaş İsraillin inisiyatifinde, koordinesiyle ve çıkarları temelinde olmuştur. Baba Barzani’nin Yahudiliğini, İsrail’le resmi ilişkilerini kanıtlayan diğer bir veri de MOSAD ın M.M. Barzani için “MOSHE BARZANE” adına çıkardığı kimlik ve pasaporttur. Baba Barzani bu kimlik ve pasaportla birçok kez uluslararası seyahatlerde bulunmuş, birçok ülkeye gitmiştir. İsrail devleti, resmi bir şekilde Barzanilerin Kürdistan da Yahudi bir devlet kurmaları için ciddi siyasal ve diplomasi-lobi faaliyetleri yürütmüştür. Çok somut olarak SSCB, İngiltere ve ABD nezdinde yürüttüğü lobi çalışmalarını biliyoruz. Hem İsrail devletinin ve hem de Barzani SSCB yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde “Kürdistan da bir Yahudi devletinin kurulmasını” açık bir şekilde dile getirmişlerdir. Ancak bu istem SSCB yönetimi tarafından, “Kürdistan da Yahudi bir devletin kurulmasının koşullarının olmadığı” gerekçesiyle kabul görmemiştir. Aynı şekilde Mola Mustafa Barzani’nin ABD’ye çeşitli tarihlerde yaptığı ziyaretlerde de “Kürdistan da Yahudi bir devleti kurmayı” resmi bir şekilde talep etmiştir. ABD’ye yaptığı her gezide bu talebi dile getirmiştir. En son 1976’da ABD’ye giderken, yine “güney Kürdistan’da bir Yahudi devletini kurmak istediğini ve ABD’nin kendisine destek vermesini” istemiştir. Buna karşın ABD yetkilileri ise “bir Yahudi-İsrail devletinin daha yeni kurulduğunu, orta-doğunun ikinci bir İsrail devletini kaldıramayacağını” belirtmişlerdir. İsrail ve Barzani’nin bütün istemlerine rağmen, orta-doğunun siyasal haritası, Kürdistan’ın jeopolitiği ve bunun üzerinde gelişen siyasal dengeler ve Kürtlerin mücadeleleri bu istemi zorlaştırıyordu. 1990’ların başında ABD’nin Irak’a saldırısıyla İsrail ve oğul Barzani için gün doğdu. 36. paralel Kürdistan da kurulmak istenilen Yahudi devletin sınırları olarak belirlendi. Barzaniler böylece hayallerini gerçekleştirmiş oldular. İkinci bir İsrail-Yahudi devleti, Kürtlük ve İslamiyet adına kurulmuş oldu. Bugün Kürt ve Müslüman, yani dönme Barzaniler kendi aralarında ikiye ayrılıyorlar. Bir kesimi samimi, dürüst, Kürtlere güvenen, birlikte yaşamak isteyen ılımlı kanattı oluşturuyorlar. Bu kanadın Siyonist emelleri yoktur. Büyük oranda etkisizdirler. Diğer kesim Siyonist Barzanilerdir. Siyonist eğilim M.M. Barzani’yle inisiyatifi ele geçiren ve bugünkü Mesut, Neçirvan çizgisidir. Ilımlı ve Siyonist çelişkisi halen sürmektedir. Molla Mustafa Barzani ailesiyle diğer ılımlı Barzaniler arasında birbirini kabullenmeme var. Ancak ılımlı Barzaniler azınlıkta olup sinmiş durumdadırlar. Molla Mustafa Barzani hakkında verdiğimiz bu bilgiler MİT in, MOSAD’ın, CIA’nın, KGB’nin arşivlerinde mevcuttur. Dönem-dönem bazı yetkililer bu bilgileri kısmen çeşitli vesilelerle deşifre etmişlerdir. Barzani’nin Yahudiliği, İsrail’le ilişkileri, Kürdistan üzerinde ki emelleri hakkında ortaya çıkanlar buz dağının sadece görünen kısmıdır. Bir gün bahsettiğimiz bu devletlerin, istihbarat örgütlerinin arşivleri açıldığında inanıyorum ki tarih yeniden yazılacaktır. Mesut ve Niçirvan Barzani’nin İsrail’le ilişkileri, anlaşmaları, MOSAD içindeki görevleri, ortak eylemleri başka bir çalışmanın konusudur. Ancak şunu da belirtelim, Mesut ve Neçirvan’ın yürüdükleri yol baba Barzani’nin yoludur. Bunun için de baba Barzani’ye toz kondurmuyorlar. Çünkü baba Barzani deşifre olursa bütün foyaları ortaya çıkar. Kilit nokta baba Barzani’dir. Bu yazı bağlamında bir özet yapmaya çalıştım. İleride fırsat olursa baba Barzani’nin bütün icraatlarını belgeleriyle, olay-olay, gün-gün, kişi-kişi yaptıklarını detaylarıyla birlikte yazacağım. Bir sonraki yazıda Barzanilerin Yahudilikten ileri gelen gelenek-görenek-kültürlerini ele alacağım. Emin Zerban Kürdistan Stratejik Araştırmalar Merkezi www.lekolin.com - www.lekolin.org - www.lekolin.net – www.lekolin.info - www.navendalekolin.com

Views: 1658 | Added by: volongoto | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *:
Search

Calendar
«  February 2016  »
SuMoTuWeThFrSa
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829

Entries archive

Site friends
 • bedava site yapimi

 • AGAHI
  Newroz Piroz Bè
  Tavsançali.ucoz.com
  Panoya Agahi
  Céjna Qurbanè Piroz Bé  Tavsançali.ucoz.com
  Copyright MyCorp © 2019